info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 21:28
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

29/12/22 18:48 SYGNITY: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
18:41 SYGNITY: Rezygnacja osoby zarządzającej
28/12/22 11:52  brak uprawnień Sygnity spodziewa się wzrostu cen usług IT; celem wzrost poprzez akwizycje
14/12/22 21:45 SYGNITY: SYGNITY
21:39 SYGNITY: SYGNITY
12/12/22 22:18  brak uprawnień SYGNITY SA (1/2022) Sygnity Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/12/22 08:53  brak uprawnień BM mBanku podwyższył cenę docelową dla akcji Sygnity do 13,70 zł
25/11/22 12:25 SYGNITY: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego
27/10/22 17:18 SYGNITY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
18/10/22 09:01  brak uprawnień BM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji Sygnity do 13,30 zł
06/10/22 12:48 SYGNITY: Rejestracja zmiany Statutu Sygnity S.A. i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
30/09/22 21:12 SYGNITY: Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu
18:30  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SYGNITY
17:30  brak uprawnień Sygnity zastąpi Getin Noble Bank w sWIG80
29/08/22 16:25 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku