info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 23:16
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

11/07/24 15:24 SYGNITY: Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.
28/06/24 10:57 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2024 roku
25/06/24 16:52 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku
24/06/24 20:17 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. materiałów przedstawionych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29/05/24 17:26 SYGNITY: Aktualizacja informacji dot. zawarcia listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego
17:20 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
28/05/24 19:10 SYGNITY: Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 oraz ocena wniosku dokonana przez Radę Nadzorczą
20/05/24 16:41 SYGNITY: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17/05/24 07:40 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 17:33  brak uprawnień Sygnity szacuje zysk netto w I kw. na ok. 8 mln zł
17:27 SYGNITY: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2024
15/04/24 08:58  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło cenę docelową dla akcji Sygnity do 35,8 zł, ale utrzymało rekomendację "sprzedaj"
09/04/24 17:26  brak uprawnień Sygnity ma ambicję na 3 do 5 akwizycji rocznie
21/03/24 22:58 SYGNITY: SYGNITY
22:51 SYGNITY: SYGNITY