info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 20:31
kontakt
SWALLET

Komunikaty

10/01/23 12:04  brak uprawnień SKINWALLET SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
11/11/22 16:36  brak uprawnień SKINWALLET SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 19:49  brak uprawnień SKINWALLET SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
04/07/22 23:18 SKINWALLET S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 lipca2022 r.
23:12  brak uprawnień SKINWALLET SA (6/2022) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 4.07.2022
07/06/22 13:54 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
11:57  brak uprawnień SKINWALLET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 22:30  brak uprawnień SKINWALLET SA (4/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021
13/05/22 17:57  brak uprawnień SKINWALLET SA (3/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
23/02/22 22:53 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
11/02/22 20:35  brak uprawnień SKINWALLET SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna
12:48 SKINWALLET S.A.: Wyznaczenie daty rozpoczęcia sprzedaży tokenów NFT z serii Cyber Warriors Army
03/02/22 01:51 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/02/22 12:01  brak uprawnień SKINWALLET SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
27/01/22 15:28 SKINWALLET S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku