info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.09, godz. 17:46
kontakt
SWALLET

Komunikaty

01/06/23 22:06 brak uprawnień SKINWALLET SA (10/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023
22:03 brak uprawnień SKINWALLET SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
31/05/23 23:23 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
22:34 brak uprawnień SKINWALLET SA (8/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021 Skinwallet Spółka Akcyjna
30/05/23 16:16 brak uprawnień SKINWALLET SA (7/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:34 brak uprawnień SKINWALLET SA (6/2023) Temat: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
24/04/23 23:06 SKINWALLET S.A.: Umowa sprzedaży aktywów oraz koncentracja działalności na świadczeniu usług programistycznych
27/03/23 10:45 brak uprawnień SKINWALLET SA (3/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2023
14/02/23 23:55 SKINWALLET S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
21:48 brak uprawnień SKINWALLET SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku Skinwallet Spółka Akcyjna
10/01/23 12:04 brak uprawnień SKINWALLET SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
11/11/22 16:36 brak uprawnień SKINWALLET SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 19:49 brak uprawnień SKINWALLET SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
04/07/22 23:18 SKINWALLET S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 lipca2022 r.
23:12 brak uprawnień SKINWALLET SA (6/2022) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 4.07.2022