info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 19:15
kontakt
SWALLET

Komunikaty

20/01/22 15:57 SKINWALLET S.A.: Zawarcie ramowej umowy współpracy
01/12/21 17:21 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18/11/21 14:23 SKINWALLET S.A.: Cena emisyjna oraz rozpoczęcie zapisów na whitelistę projektu NFT - Cyber Warriors Army
12/11/21 17:15  brak uprawnień SKINWALLET SA (12/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna
04/11/21 19:01 SKINWALLET S.A.: Start projektu NFT - Cyber Warriors Army
22/10/21 13:10  brak uprawnień SKINWALLET SA (11/2021) Rejestracja zmiany statutu Skinwallet Spółka Akcyjna
24/08/21 11:50  brak uprawnień SKINWALLET SA (10/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
18/08/21 17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii B i D spółki SKINWALLET S.A
13/08/21 19:50  brak uprawnień SKINWALLET SA (9/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna
10/08/21 23:05 SKINWALLET S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22:59  brak uprawnień SKINWALLET SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2021 r.
02/08/21 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki SKINWALLET S.A.
15/07/21 10:07 SKINWALLET S.A.: Zakończenie prac na narzędziem Skinwallet Engage
13/07/21 23:00  brak uprawnień SKINWALLET SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. wraz z projektem uchwał
22:56 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r.