info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 23:59
kontakt
SURFLAND

Komunikaty

28/04/21 19:44  brak uprawnień SURFLAND SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
18:00  brak uprawnień SURFLAND SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
09/04/21 08:23 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Podpisanie Aneksu do Planu Połączenia podpisanego z VR Factory Games sp. z o.o.
07/04/21 16:18  brak uprawnień SURFLAND SA (3/2021) Podpisanie aneksu do umowy na badanie sprawozdań finansowych
11/03/21 20:14 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Otrzymanie wyroku w sprawie o roszczenie z umowy o usługi
10/03/21 11:35 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
11:25 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
15/02/21 19:07  brak uprawnień SURFLAND SA (2/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 09:37 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
05/02/21 14:15 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze
27/01/21 13:53  brak uprawnień SURFLAND SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
26/01/21 16:40 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Korekta raportu nr 3/2021 z dn. 25.01.2021 r. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
25/01/21 22:15 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
20:39 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
22/01/21 17:53 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze