info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 12:53
kontakt
SURFLAND

Komunikaty

19/11/20 10:17 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 18:11  brak uprawnień SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (25/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
04/11/20 11:41  brak uprawnień SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (24/2020) Harmonogram przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych
02/11/20 15:12 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/10/20 14:08 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji
15/10/20 12:58 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/09/20 11:50 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
11/09/20 16:15 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
12:09  brak uprawnień SURFLAND SA (23/2020) Zmiana adresu strony internetowej
08/09/20 15:24 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze
15:11 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
02/09/20 20:03  brak uprawnień SURFLAND SA (22/2020) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
01/09/20 16:36  brak uprawnień SURFLAND SA (21/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
31/08/20 13:34  brak uprawnień SURFLAND SA (20/2020) Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
13:15  brak uprawnień SURFLAND SA (19/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki