info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.28, godz. 07:17
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

09/01/23 17:05  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (2/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna w dniu 9 stycznia 2023 r.
17:03 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna w dniu 9 stycznia 2023 r.
02/01/23 09:41  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
13/12/22 14:34  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (20/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
14:33 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
14:30  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (19/2022) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r.
14:29 SUMMA LINGUAE S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 r.
29/11/22 05:44 SUMMA LINGUAE S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Summa Linguae Technologies S.A. ze spółką zależną GET IT sp. z o.o.
15/11/22 13:52  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (18/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
13:49 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
13:45 SUMMA LINGUAE S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Summa Linguae Technologies S.A. ze spółką zależną GET IT Sp. z o.o.
13:43 SUMMA LINGUAE S.A.: Plan połączenia Summa Linguae Technologies S.A. ze spółką zależną GET IT Sp. z o.o.
14/11/22 07:57  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (17/2022) Raport Summa Linguae Technologies S.A. za III kwartał 2022 r.
02/11/22 13:27 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia 100% udziałów w GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
25/10/22 12:53 SUMMA LINGUAE S.A.: Ustanowienie zabezpieczeń umów kredytowych.