info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 23:45
kontakt
STELMET

Komunikaty

05/08/20 18:44 STELMET S.A.: Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
04/08/20 15:27 STELMET S.A.: Informacja nt. wyniku z wyceny pochodnych instrumentów finansowych
13:20 STELMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 sierpnia 2020 roku
12:55 STELMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 04 sierpnia 2020 roku
03/08/20 16:36 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
16:02 STELMET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
15:49 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
15:35 STELMET S.A.: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki
29/07/20 09:02 STELMET S.A.: Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki
08:50  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki STELMET S.A.
08:30  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki STELMET SA w drodze przymusowego wykupu
07:20  brak uprawnień Stanisław Bieńkowski ogłasza przymusowy wykup 1.339.488 akcji Stelmetu po 9,04 zł za papier
21/07/20 11:14 STELMET S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Stelmet S.A. za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020
15/07/20 09:34 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
13/07/20 12:15 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.