info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 17:11
kontakt
STARHED

Komunikaty

26/11/21 21:29 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/21 23:33 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
12/10/21 21:56 STARHEDGE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.
11/10/21 22:48 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta
02/10/21 16:12 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta
30/09/21 22:05 STARHEDGE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta, uzupełnienie
29/09/21 20:04 STARHEDGE S.A.: Zmiany w Składzie Zarządu Emitenta
17/09/21 21:48 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/21 18:28  brak uprawnień STARHEDGE SA (1/2021) STARHEDGE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 23:19 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
23/07/21 13:22 STARHEDGE S.A.: Powołanie nowej członkini Rady Nadzorczej Spółki
13:00 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A.
05/07/21 19:58 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
29/06/21 22:37 STARHEDGE S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
00:07 STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członkini Rady Nadzorczej Emitenta