info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 19:02
kontakt
STARHED

Komunikaty

22/11/19 17:58 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/19 19:07 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji śródrocznego skróconego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku
27/09/19 17:35 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/19 11:56  brak uprawnień Zarmen odstępuje od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy
16/09/19 12:44  brak uprawnień Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia akcji Elektrobudowy
07/08/19 22:33 STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości.
01/07/19 08:56 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2019 roku (godzina 13:00) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A
29/06/19 13:57 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. (Korekta)
01:16 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
01/06/19 14:58 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
29/05/19 19:14 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/19 11:15 STARHEDGE S.A.: Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku "Solaris Bełchatów".
17/05/19 00:49 STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości. - Korekta raportu
16/05/19 00:06 STARHEDGE S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości
30/04/19 20:41 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego