info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.15, godz. 14:25
kontakt
STANDREW

Komunikaty

05/09/19 16:38 brak uprawnień STANDREW SA (10/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku
16:32 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku
14/08/19 15:35 brak uprawnień STANDREW SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
31/07/19 15:41 brak uprawnień STANDREW SA (8/2019) wygaśnięcie umowy a Autoryzowanym Doradcą
27/06/19 16:44 brak uprawnień STANDREW SA (7/2019) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
16:35 STANDREW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
31/05/19 15:22 brak uprawnień STANDREW SA (6/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku
15:08 STANDREW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku
29/05/19 17:34 brak uprawnień STANDREW SA (5/2019) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2018 r.
27/05/19 16:11 brak uprawnień STANDREW SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
24/05/19 14:38 STANDREW S.A.: Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego należności od kontrahenta o istotnej wartości w 2018 roku
15/05/19 10:25 brak uprawnień STANDREW SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
14/02/19 16:37 brak uprawnień STANDREW SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.
31/01/19 13:01 brak uprawnień STANDREW SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
23/11/18 14:50 brak uprawnień STANDREW SA (11/2018) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii zabezpieczenia drewna.