info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.14, godz. 05:19
kontakt
STALEXP

Komunikaty

10/06/24 17:01 STALEXPORT AUTOSTRADY: Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
07/06/24 17:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
24/05/24 14:43 STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/05/24 13:07  brak uprawnień MI nie planuje przedłużenia umowy ze Stalexportem na zarządzanie A4 Katowice-Kraków
09/05/24 17:41 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/04/24 15:31 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie wypłaty dla akcjonariusza dywidendy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym
24/04/24 15:36  brak uprawnień Zysk netto j.d. Stalexport Autostrady w I kw. '24 wyniósł 57,1 mln zł - szacunki
15:16 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2024 roku (kończący się 31 marca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2024 roku.
12/04/24 11:35 STALEXPORT AUTOSTRADY: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy
11/04/24 17:15  brak uprawnień Stalexport wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję
16:55 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku
16:48 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy
16:35  brak uprawnień STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2024) Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
08/04/24 15:51 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy
04/04/24 12:51 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023