info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 11:23
kontakt
STALEXP

Komunikaty

01/12/20 14:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
27/11/20 14:31 STALEXPORT AUTOSTRADY: Otrzymanie przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 rok
24/11/20 12:57 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
12:44 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. oraz uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
23/11/20 14:25 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zmiana projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
19/11/20 15:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - uchylenie zaskarżonego postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o odmowie wydania Stalexport Autostrada Małopolska S.A. interpretacji indywidualnej w sprawie płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
12:23 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 listopada 2020 roku
18/11/20 15:39 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 listopada 2020 roku
15:36 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A., uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
17/11/20 12:36 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
11/11/20 19:31  brak uprawnień Atlantia rozpoczęła przegląd opcji strategicznych dotyczących Stalexport Autostrady
17:29 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacja w sprawie rozpoczęcia przez Atlantia S.p.A. oceny możliwych opcji strategicznych dotyczących Stalexport Autostrady S.A.
10/11/20 13:52 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
11:11 STALEXPORT AUTOSTRADY: Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
06/11/20 17:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego