info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 09:46
kontakt
SONKA

Komunikaty

12/11/21 18:05  brak uprawnień SONKA SA (12/2021) SONKA: Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.
13/08/21 19:30  brak uprawnień SONKA SA (11/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
06/07/21 13:34 SONKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku.
05/07/21 08:55 SONKA S.A.: Ustalenie daty premiery i ceny gry 112 Operator na Nintendo Switch
30/06/21 18:46  brak uprawnień SONKA SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2021 roku.
29/06/21 17:03  brak uprawnień SONKA SA (9/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
10/06/21 18:28  brak uprawnień SONKA SA (8/2021) Rejestracja zmian statutu spółki Sonka SA
04/06/21 12:24 SONKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał
12:14  brak uprawnień SONKA SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał
14/05/21 20:18  brak uprawnień SONKA SA (6/2021) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 r.
27/04/21 17:18 SONKA S.A.: Ustalenie daty premiery i ceny gry Astro Bears na rynku azjatyckim
22/03/21 16:00  brak uprawnień SONKA SA (5/2021) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
15:51  brak uprawnień SONKA SA (4/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 r.
19/03/21 18:08  brak uprawnień SONKA SA (3/2021) Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy
08/02/21 08:47 SONKA S.A.: Zawarcie umowy ramowej na stworzenie gry Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff na konsolę Nintendo Switch