info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 10:47
kontakt
SOLAR

Komunikaty

09/09/19 14:58 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 roku
06/09/19 14:49 SOLAR COMPANY S.A.: Informacja o rejestracji przez sąd zmiany Statutu Spółki
09/08/19 14:00 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2019 roku
10/07/19 13:45 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2019 roku
28/06/19 17:42 SOLAR COMPANY S.A.: Kolejna kadencja dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej
16:37 SOLAR COMPANY S.A.: Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
19/06/19 17:52 SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
17:30 SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
10/06/19 14:54 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2019 roku
24/05/19 18:15  brak uprawnień Solar Company planuje scalić akcje w stosunku 10:1
17:27 SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na środę, dnia 19 czerwca 2019 roku
15/05/19 16:32 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/19 16:42 SOLAR COMPANY S.A.: Informacja Zarządu
10/05/19 15:11 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 roku
10/04/19 15:46 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku