info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 13:14
kontakt
SOHODEV

Komunikaty

31/01/23 15:55 SOHO DEVELOPMENT: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2023 r.
15:48 SOHO DEVELOPMENT: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2023 r.
30/01/23 16:22 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT
04/01/23 15:07 SOHO DEVELOPMENT: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2023 r. Projekty uchwał
01/12/22 16:14 SOHO DEVELOPMENT: Zmiana adresu siedziby Spółki
18/11/22 15:51 SOHO DEVELOPMENT: Rezygnacja Członka Zarządu
03/11/22 17:08 SOHO DEVELOPMENT: Powiadomienia o transakcjach
15:34 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
02/11/22 16:27 SOHO DEVELOPMENT: Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
16:23 SOHO DEVELOPMENT: Sprzedaż znacznego pakietu akcji na rzecz inwestora strategicznego
15:51  brak uprawnień Uzgodniono kluczowe warunki sprzedaży 16,5 proc. akcji Soho Development inwestorowi strategicznemu
15:36 SOHO DEVELOPMENT: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej: Negocjacje w sprawie zbycia znacznego pakietu akcji Emitenta na rzecz inwestora strategicznego.
28/10/22 13:43 SOHO DEVELOPMENT: Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2022 - 30.09.2023 r.
29/08/22 19:37 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/07/22 13:03 SOHO DEVELOPMENT: Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę