info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 12:46
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

02/09/19 12:46 ŚNIEZKA: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/08/19 10:36 ŚNIEZKA: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09/08/19 13:42 ŚNIEZKA: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19/07/19 12:49 ŚNIEZKA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
13/06/19 13:39 ŚNIEZKA: Rejestracja zmian Statutu FFiL Śnieżka SA
06/06/19 13:12  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Śnieżki do "trzymaj", cenę docelową podwyższył do 86,8 zł
29/05/19 13:45 ŚNIEZKA: Uchwalenie nadzwyczajnej dywidendy w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
17/05/19 09:18  brak uprawnień Śnieżka przewiduje kilkuprocentowy wzrost rynku farb dekoracyjnych w ujęciu wartościowym w 2019 roku
16/05/19 18:07  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki I kw. 2019 roku wyniósł 14 mln zł
17:04 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/19 11:37 ŚNIEZKA: Zamknięcie transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
30/04/19 17:24 ŚNIEZKA: Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 - Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
08:38 ŚNIEZKA: Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
26/04/19 18:26 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:06 ŚNIEZKA: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję