info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.28, godz. 08:11
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

12/12/19 10:51 ŚNIEZKA: Informacja o ostatecznej wartości dopłat wynikających z rozliczenia dotacji uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe
28/11/19 13:31  brak uprawnień Śnieżka może powrócić do akwizycji najwcześniej w 2022 roku
07:34  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w III kw. 2019 roku wyniósł 33,8 mln zł, wzrósł 29,6 proc. rdr
07:06 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/19 14:45 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
04/10/19 14:25  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE zwiększyło udział w Śnieżce powyżej progu 5 proc.
13:54 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
20/09/19 12:16  brak uprawnień Śnieżka zakłada powrót rentowności EBITDA sprzed przejęcia Poli-Farbe najwcześniej po 2021 r.
11:27  brak uprawnień Śnieżka chce docelowo obniżyć zadłużenie do poziomu 1x EBITDA
07:07 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/19 09:33  brak uprawnień Śnieżka ma umowę na realizację hali magazynowej, wartość umowy to ok. 76,6 mln zł
09:14 ŚNIEZKA: Podpisanie umowy na realizację I etapu budowy Centrum Logistycznego
02/09/19 12:46 ŚNIEZKA: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/08/19 10:36 ŚNIEZKA: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09/08/19 13:42 ŚNIEZKA: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR