info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 16:57
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

01/07/20 15:03 ŚNIEZKA: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
30/06/20 15:22 ŚNIEZKA: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji?
16/06/20 16:59 ŚNIEZKA: Korekta raportu bieżącego nr 11/2020 - Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
16:41 ŚNIEZKA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:23  brak uprawnień Śnieżka wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję za '19
16:22 ŚNIEZKA: Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
16:18 ŚNIEZKA: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
25/05/20 15:35 ŚNIEZKA: Przyjęcie polityki dywidendowej dla spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Kft.
10:23  brak uprawnień Śnieżka widzi pozytywne trendy w popycie w Polsce, nie spodziewa się zakłóceń w II kw. 2020 roku
22/05/20 17:53  brak uprawnień Zysk netto Śnieżki w I kw. 2020 roku wyniósł 14,2 mln zł, wzrósł 1,3 proc. rdr
17:06 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/20 14:21 ŚNIEZKA: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.
15/05/20 13:09  brak uprawnień Zarząd Śnieżki rekomenduje wypłatę 2,6 zł dywidendy na akcję za '19
12:59 ŚNIEZKA: Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
14/05/20 15:48 ŚNIEZKA: Podpisanie umowy faktoringu