info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 15:28
kontakt
SMSKREDY

Komunikaty

19/05/20 16:09  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (25/2020) Zmiany w Zarządzie Emitenta SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
15:53 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18/05/20 18:27  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (24/2020) Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AS i AP
18:21 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AS i AP
15/05/20 15:20  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (23/2020) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku
11/05/20 18:57 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku
18:43  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (22/2020) Informacja nt. wstępnego wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku
20/04/20 17:18 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Uzyskanie przez spółkę zależną zgody KNF na świadczenie usługi AIS
16:41  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (21/2020) Uzyskanie przez spółkę zależną zgody KNF na świadczenie usługi AIS
16/04/20 13:30 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki
13:25 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AS na żądanie Spółki
13:19  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (20/2020) Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki
13:16  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (19/2020) Zamiar wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AS na żądanie Spółki
10/04/20 17:35  brak uprawnień SMS KREDYT HOLDING SA (18/2020) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem
17:07 SMS KREDYT HOLDING S.A.: Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest członkiem