info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 04:36
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

02/01/23 11:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/12/22 16:42 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
24/11/22 17:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/22 20:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/22 17:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
10/08/22 14:22 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i H Spółki do obrotu na rynku regulowanym
08/08/22 21:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie prokurenta
21/07/22 17:29 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż nieruchomości spółki zależnej
10:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Umorzenie postępowania administracyjnego przez KNF
01/07/22 15:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na NWZA w dniu 1 lipca 2022 r.
15:21 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 1 lipca 2022 r.
28/05/22 19:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/22 21:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
21:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 27 maja 2022 r.