info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 13:36
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

24/05/23 20:19 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 14:18 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/04/23 00:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
00:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
21/03/23 12:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
17/03/23 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:10 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/01/23 11:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/12/22 16:42 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
24/11/22 17:06 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/22 20:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/22 17:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
10/08/22 14:22 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i H Spółki do obrotu na rynku regulowanym
08/08/22 21:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie prokurenta