info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.07, godz. 02:11
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

04/05/21 22:40 SKOTAN S.A.: Złożenie odwołania od decyzji PARP dotyczącej zwrotu środków
21:19 SKOTAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał
26/04/21 22:44 SKOTAN S.A.: Otrzymanie informacji o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości decyzji dotyczącej zwrotu środków
23/04/21 11:36 SKOTAN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku - korekta
00:07 SKOTAN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku
22/04/21 23:55 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:36 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/04/21 07:05  brak uprawnień Skotan planuje w '21 poprawę wyników dzięki m.in nowym produktom oraz rozwojowi eksportu (wywiad)
09/02/21 21:16 SKOTAN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Skotan S.A. za 2020 rok
08/02/21 16:34 SKOTAN S.A.: Rejestracja połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
27/01/21 23:19 SKOTAN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
31/12/20 14:09 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
29/12/20 20:02 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem
18:34 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
28/12/20 14:12 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L,M,N,O,P