info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 00:22
kontakt
SKARBIEC

Komunikaty

16/11/21 18:58  brak uprawnień Zysk netto Skarbiec Holding w I kw. 21/22 spadł do 12,7 mln zł
17:55 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/21 21:26 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
12/10/21 12:40 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
11/10/21 17:49  brak uprawnień Skarbiec Holding miał 61,1 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2020/2021
17:16 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:12 SKARBIEC HOLDING S.A.: SKARBIEC HOLDING S.A. formularz raportu rocznego
29/09/21 14:53  brak uprawnień Makro wróci do nudnych trendów sprzed pandemii, rynki akcji to lubią - Jamka, Skarbiec TFI (opinia)
23/09/21 20:06  brak uprawnień Skarbiec Holding otrzyma z NCBiR dofinansowanie projektu w wysokości 5,7 mln zł
19:58 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój
10/09/21 19:54 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021r.
08/09/21 18:09 SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
02/09/21 20:59  brak uprawnień Quercus Parasolowy SFIO ma ponad 5 proc. głosów na WZ Skarbca Holding
20:35 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding S.A.
30/08/21 20:47 SKARBIEC HOLDING S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.