info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 13:33
kontakt
SIMPLE

Komunikaty

26/11/21 17:15 SIMPLE: SIMPLE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/21 20:33 SIMPLE: Rejestracja zmian Statutu SIMPLE S.A. oraz udzielenie przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia
16/11/21 17:16 SIMPLE: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
08/11/21 14:58 SIMPLE: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
04/11/21 21:08 SIMPLE: Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności albo uchylenie niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2021 r.
25/10/21 16:29 SIMPLE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym w dniu 25 października 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. zwołanym na dzień 27 września 2021 roku
16:25 SIMPLE: Treść uchwały podjętej oraz projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a niepodjętej przez wznowione w dniu 25 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. zwołane na dzień 27 września 2021 roku
30/09/21 19:05 SIMPLE: SIMPLE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/21 21:20 SIMPLE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 27 września 2021 roku
21:16 SIMPLE: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 27 września 2021 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25 października 2021 roku
09/09/21 20:31 SIMPLE: Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji
08/09/21 22:14 SIMPLE: Zmiana w porza?dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzien´ 27 września 2021 roku
06/09/21 22:34 SIMPLE: Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27.09.2021 roku
10/08/21 16:32 SIMPLE: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
02/08/21 21:36  brak uprawnień SIMPLE SA (1/2021) Simple Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021