info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 10:17
kontakt
SILVAIR-REGS

Komunikaty

11/06/21 19:25 SILVAIR INC: Informacja o transakcjach na akcjach Silvair, Inc. uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
04/06/21 19:26 SILVAIR INC: Informacja o transakcji na akcjach Silvair, Inc. uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
21/05/21 17:08 SILVAIR INC: SILVAIR INC formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/04/21 19:02 SILVAIR INC: SILVAIR INC formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06/04/21 20:12 SILVAIR INC: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
23/03/21 18:22  brak uprawnień Ipopema TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Silvair
18:15 SILVAIR INC: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Silvair, Inc.
24/02/21 19:40 SILVAIR INC: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych Spółki.
23/02/21 20:27 SILVAIR INC: Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji Spółki.
14:09  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki SILVAIR, INC.
11/02/21 17:40 SILVAIR INC: Rozszerzenie zakresu współpracy z OSRAM GmbH o świadczenie usług w ramach Horticulture Lighting Market.
09/02/21 18:05 SILVAIR INC: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
17:33 SILVAIR INC: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku.
20/01/21 17:02 SILVAIR INC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
04/01/21 19:27  brak uprawnień Ipopema TFI ma powyżej 5 proc. głosów na WZ Silvair