info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 11:43
kontakt
SILVAIR-REGS

Komunikaty

27/11/20 20:13 SILVAIR INC: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
25/11/20 07:46 SILVAIR INC: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki oraz emisja papierów wartościowych.
17/11/20 17:29 SILVAIR INC: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki
13/11/20 17:11 SILVAIR INC: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Silvair, Inc. na dzień 14 grudnia 2020 roku
26/10/20 17:59 SILVAIR INC: Oferta nowych akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału autoryzowanego Spółki
05/10/20 20:56  brak uprawnień Ipopema TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na WZ Silvair
20:47 SILVAIR INC: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Silvair, Inc.
30/09/20 18:01 SILVAIR INC: SILVAIR INC formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 17:28 SILVAIR INC: Zawiadomienie dotyczące instrumentów finansowych dotyczących akcji w kapitale zakładowym spółki Silvair, Inc.
28/08/20 18:41 SILVAIR INC: Aktualizacja informacji w sprawie emisji papierów wartościowych Silvair, Inc.
18:25 SILVAIR INC: Zawiadomienie dotyczące instrumentów finansowych dotyczących akcji w kapitale zakładowym spółki Silvair, Inc.
14/08/20 20:40 SILVAIR INC: Zawiadomienie dotyczące instrumentów finansowych dotyczących akcji w kapitale zakładowym spółki Silvair, Inc.
10/08/20 21:21 SILVAIR INC: Aktualizacja informacji w sprawie emisji papierów wartościowych Silvair, Inc.
13/07/20 18:46 SILVAIR INC: Emisja papierów wartościowych Silvair, Inc.
01/07/20 21:39 SILVAIR INC: Informacja o transakcji na akcjach Silvair, Inc. uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR