info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 22:38
kontakt
SFINKS

Komunikaty

12/07/19 16:24 SFINKS POLSKA S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
11/07/19 20:53 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku
19:43  brak uprawnień Sylwester Cacek zawarł ze Sfinksem umowę objęcia akcji nowej emisji
19:09 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P - zawarcie umowy objęcia akcji serii P z Sylwestrem Cackiem
09/07/19 19:33  brak uprawnień Porozumienie akcjonariuszy Sfinksa chce głosowania grupami nad składem RN
19:11 SFINKS POLSKA S.A.: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
18:51 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
13:13 SFINKS POLSKA S.A.: Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów i złożenie projektów uchwał
04/07/19 15:55 SFINKS POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 28 06 2019 r
02/07/19 17:48 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P - uchwała Rady Nadzorczej
28/06/19 23:12 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
20:10 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. umów zawartych z BOŚ S.A. w związku z podjęciem uchwał na ZWZ Spółki
27/06/19 22:27 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P
21/06/19 21:37 SFINKS POLSKA S.A.: Rezygnacja członka Zarządu Spółki w związku z zamiarem kandydowania do Rady Nadzorczej
18:39 SFINKS POLSKA S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.