info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 21:27
kontakt
SFINKS

Komunikaty

22/03/23 16:46 SFINKS POLSKA S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii L,M i R Sfinks Polska S.A. oraz ich wprowadzenie do obrotu
20/03/23 13:38 SFINKS POLSKA S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L, M i R
17/03/23 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii L, M i R spółki SFINKS POLSKA
14/03/23 19:01  brak uprawnień Zysk netto Sfinksa w IV kw. 2022 r. wyniósł 5,5 mln zł - szacunki
17:43 SFINKS POLSKA S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 4Q 2022 oraz rok 2022
07/03/23 14:00  brak uprawnień Sprzedaż gastronomiczna Sfinksa w lutym wzrosła rdr o 22,8 proc. do 14,48 mln zł
13:46 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej.
10/02/23 15:38  brak uprawnień Sprzedaż gastronomiczna Sfinska w I '23 wzrosła rdr o 25,3 proc. do 14,9 mln zł
15:10 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o miesięcznej sprzedaży gastronomicznej
30/01/23 14:45 SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie powiadomień w trybie art. 19 MAR
27/01/23 17:19 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.
18/01/23 16:32 SFINKS POLSKA S.A.: Terminarz publikacji raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 12:18 SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii R
29/11/22 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/10/22 16:07 SFINKS POLSKA S.A.: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.