info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 11:17
kontakt
SFERANET

Komunikaty

07/02/23 21:55 SFERANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego 2023 roku
20:44 SFERANET S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19:57  brak uprawnień SFERANET SA (8/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
19:50  brak uprawnień SFERANET SA (7/2023) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego 2023 roku
02/02/23 22:33 SFERANET S.A.: Wpływ istotnej kwoty z umowy pożyczki z podmiotem dominującym
22:21 SFERANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
15:14 SFERANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
01/02/23 22:34 SFERANET S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
31/01/23 21:26  brak uprawnień Grupa Play zwiększa udział w SferaNet do 86,5 proc. w kapitale zakładowym
21:05 SFERANET S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki oraz przekazanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej udzielenia wyłączności w procesie negocjacji takiej umowy oraz przeprowadzenia badania due diligence Spółki w związku z zamiarem sprzedaży akcji Spółki
20:44  brak uprawnień SFERANET SA (6/2023) Podpisanie umowy sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki
27/01/23 19:48  brak uprawnień SFERANET SA (5/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
17:43  brak uprawnień SFERANET SA (4/2023) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
24/01/23 16:05  brak uprawnień SFERANET SA (3/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
20/01/23 15:46  brak uprawnień SFERANET SA (2/2023) Zmiany w składzie Zarządu Spółki