info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 06:58
kontakt
SFERANET

Komunikaty

21/03/23 19:15  brak uprawnień SFERANET SA (10/2023) Raport roczny za 2022 rok
02/03/23 23:17 SFERANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16/02/23 13:08  brak uprawnień SFERANET SA (9/2023) Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/02/23 18:22  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SFERANET
10/02/23 22:57 SFERANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
09/02/23 23:29 SFERANET S.A.: Spłata zadłużenia wobec pożyczkodawcy w kwocie 3,5 mln zł
07/02/23 21:55 SFERANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego 2023 roku
20:44 SFERANET S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19:57  brak uprawnień SFERANET SA (8/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
19:50  brak uprawnień SFERANET SA (7/2023) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego 2023 roku
02/02/23 22:33 SFERANET S.A.: Wpływ istotnej kwoty z umowy pożyczki z podmiotem dominującym
22:21 SFERANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o bezpośredniej i pośredniej zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
15:14 SFERANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
01/02/23 22:34 SFERANET S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
31/01/23 21:26  brak uprawnień Grupa Play zwiększa udział w SferaNet do 86,5 proc. w kapitale zakładowym