info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 09:18
kontakt
SFDSA

Komunikaty

29/07/20 20:47 SFD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:33  brak uprawnień SFD SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:01  brak uprawnień SFD SA (9/2020) Raport Roczny Spółki SFD S.A.
23/07/20 16:07  brak uprawnień SFD SA (8/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz 2020
29/06/20 20:41 SFD S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę SFD SA w związku z nabyciem akcji własnych
20:36 SFD S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Daniela Walendziaka
09:20 SFD S.A.: Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
26/06/20 19:33 SFD S.A.: Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
25/06/20 19:50 SFD S.A.: Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
10:47 SFD S.A.: Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
24/06/20 16:12 SFD S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentu akcji
15:18 SFD S.A.: Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
23/06/20 17:02 SFD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 22 czerwca 2020 roku
15:45 SFD S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki
22/06/20 22:07  brak uprawnień SFD SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku