info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.18, godz. 22:13
kontakt
SESCOM

Komunikaty

09/09/19 15:15  brak uprawnień Sescom przeznaczy 1,5 mln zł na skup akcji własnych
15:04 SESCOM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A. z dnia 09.09.2019 r.
15:01 SESCOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom S.A.
29/08/19 19:38 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/08/19 14:14 SESCOM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/08/19 12:22 SESCOM S.A.: Rekomendacja NCBiR dla projektu rozwoju Platformy Business Intelligence Sescom S.A. dotyczącej dofinansowania projektu kwotą 2.199.575 zł.
26/06/19 17:11 SESCOM S.A.: SESCOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/06/19 17:26 SESCOM S.A.: Pożar w budynku magazynowym Emitenta.
05/06/19 12:15 SESCOM S.A.: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Spółki przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
31/05/19 17:11 SESCOM S.A.: Odblokowanie rachunku bankowego Emitenta
30/05/19 14:29 SESCOM S.A.: Zajęcie rachunku bankowego Emitenta
14:06 SESCOM S.A.: Przekazanie opóźnionej informacji poufnej o wniesieniu pozwu Spółki o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego przeciwko CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w związku z nadaniem klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę odnośnie do zapłaty przez nią kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG
14:02 SESCOM S.A.: Przekazanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę odnośnie do zapłaty przez nią kwoty pieniężnej z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG
30/04/19 16:12 SESCOM S.A.: Ustalenie ceny transakcji oraz nabycie 51% udziałów w DT Sp. z o.o.
26/04/19 15:44 SESCOM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu transakcji przez Członka Zarządu Emitenta