info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 02:48
kontakt
SELVITA

Komunikaty

23/11/20 22:42  brak uprawnień Selvita kupi chorwacką spółkę Fidelta za 31,2 mln euro
22:02 SELVITA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia przez Selvita S.A. 100% udziałów w Fidelta d.o.o.; Zawarcie przez Fidelta d.o.o., w ramach Transakcji, ramowej umowy świadczenia usług z Galapagos N.V. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
13/11/20 18:22  brak uprawnień Selvita szacuje zysk netto w III kw. na 5,1 mln zł, wzrost o 50 proc. rok do roku (opis)
17:44  brak uprawnień Selvita szacuje zysk netto w III kw. na 5,1 mln zł, wzrost o 50 proc. rok do roku
17:30 SELVITA S.A.: Wstępne wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2020 roku oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
06/11/20 14:07  brak uprawnień Kursy spółek biotechnologicznych w górę; umowa OncoArendi zwiększa zainteresowanie branżą (opinia)
30/10/20 10:40  brak uprawnień Priorytetem Ryvu Therapeutics na '21 rozwój SEL120; spółka nie zakłada partneringu w '20 (wywiad)
23/10/20 22:04 SELVITA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
21/10/20 16:15  brak uprawnień Kurs Ryvu Therapeutics traci prawie 16 proc. po informacji o rewizji portfolio projektów (opinia)
16/10/20 09:52  brak uprawnień Pandemia nie wpłynęła istotnie na wyniki Selvity w III kw. i terminy realizacji projektów - prezes
01/10/20 08:38  brak uprawnień Projekt Selvity rekomendowany do dofinansowania w wysokości 41,26 mln zł
08:19 SELVITA S.A.: Rekomendowanie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. do dofinansowania
30/09/20 17:44 SELVITA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
16/09/20 10:19  brak uprawnień SEL24/MEN1703 zostało podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach badania II fazy klinicznej - Ryvu
10/09/20 13:00  brak uprawnień Selvita podtrzymuje, że realizacja pierwszej akwizycji jest możliwa w '20