info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 21:34
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

15/05/24 12:20 SELENA FM S.A.: Odpowiedź na pytania złożone przez akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
30/04/24 10:42 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2023 rok
25/04/24 17:04  brak uprawnień Selena chce wypłacić łącznie 1,5 zł dywidendy na akcję
16:53 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2023 rok
16:45 SELENA FM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 23 maja 2024 roku
16:43 SELENA FM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 23 maja 2024 roku
08:16  brak uprawnień Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Seleny FM do 46,4 zł
22/04/24 15:42 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A
17/04/24 07:32  brak uprawnień Selena miała w 2023 r. 50,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 112,1 mln zł zysku rok wcześniej
07:04 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A.
07:02 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A.
14/03/24 07:01  brak uprawnień Selena stawia na termomodernizację, w '25 skorzysta z ożywienia w mieszkaniówce (wywiad)
27/02/24 16:06 SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
23/02/24 14:18 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
09:01 SELENA FM S.A.: Rozpoczęcie procesu zawierania aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.