info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 21:01
kontakt
SEKO

Komunikaty

07/05/21 07:16 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/03/21 07:05 SEKO S.A.: SEKO S.A.
18/01/21 13:30 SEKO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
15/01/21 13:20 SEKO S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - spadek udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki
07/01/21 17:16 SEKO S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki
06/11/20 07:12 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/08/20 16:28 SEKO S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2020 r.
16:25 SEKO S.A.: Powołanie Członków Zarządu
16:20 SEKO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
16:15 SEKO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
14:45  brak uprawnień Seko wypłaci 0,45 zł dywidendy z zysku za 2019 rok
14:32 SEKO S.A.: Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 25 sierpnia 2020 r.
20/08/20 07:25 SEKO S.A.: SEKO S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
17/08/20 12:14 SEKO S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
27/07/20 15:01 SEKO S.A.: Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 25 sierpnia 2020 r.