info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 12:16
kontakt
SEDIVIO

Komunikaty

14/05/24 08:49  brak uprawnień SEDIVIO SA (9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
08:47  brak uprawnień SEDIVIO SA (8/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
10/05/24 15:14 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
29/04/24 09:34  brak uprawnień SEDIVIO SA (7/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A.
09:29 SEDIVIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A.
22/04/24 19:22 SEDIVIO S.A.: Uzupełnienie raportu ws. zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D
14:34 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D
12/04/24 20:40  brak uprawnień SEDIVIO SA (6/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
29/02/24 17:37  brak uprawnień SEDIVIO SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/02/24 12:10  brak uprawnień SEDIVIO SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
12/02/24 17:28  brak uprawnień SEDIVIO SA (3/2024) Korekta raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2022 roku
01/02/24 10:55 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy świadczenia usług utrzymania i rozwoju aplikacji
17/01/24 14:33  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki SEDIVIO S.A.
15/01/24 14:06  brak uprawnień SEDIVIO SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
12/01/24 20:42 SEDIVIO S.A.: Wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect