info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 20:41
kontakt
SECOGROUP

Komunikaty

03/02/23 18:37 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/ WARWICK S.A.
04/01/23 15:07 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku przez SECO/WARWICK S.A.
15/12/22 16:23 SECO/WARWICK S.A.: Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego
14/11/22 17:26 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/09/22 18:09 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/05/22 10:13 SECO/WARWICK S.A.: Korekta raportu dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
25/05/22 16:47 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
16:27 SECO/WARWICK S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. na nową kadencję
16:16 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
15:29  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
15:24 SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
20/05/22 15:43 SECO/WARWICK S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
19/05/22 16:24 SECO/WARWICK S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
17/05/22 16:39 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/22 17:09 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego