info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.07, godz. 20:17
kontakt
SECOGROUP

Komunikaty

07/06/23 15:59 SECO/WARWICK S.A.: Powołanie Prezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. na kolejną kadencję
15:23 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku
15:02 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 7 czerwca 2023 r.
13:43  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
13:39 SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
16/05/23 17:10 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 16:28 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.
16:22 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r.
27/04/23 22:49  brak uprawnień Seco/Warwick chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
22:40 SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022
22:33 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A.
22:09 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A.
03/02/23 18:37 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/ WARWICK S.A.
04/01/23 15:07 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku przez SECO/WARWICK S.A.
15/12/22 16:23 SECO/WARWICK S.A.: Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2023 na potrzeby Programu Motywacyjnego