info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.31, godz. 22:36
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

31/05/23 17:16  brak uprawnień SDS OPTIC SA (18/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SDS Optic za 2022 rok
17:11  brak uprawnień SDS OPTIC SA (17/2023) Jednostkowy raport roczny spółki SDS Optic S.A. za 2022 rok
26/05/23 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SDS OPTIC S.A.
18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SDS OPTIC S.A.
25/05/23 15:55  brak uprawnień SDS OPTIC SA (16/2023) Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
23/05/23 17:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SDS OPTIC S.A.
22/05/23 11:12 SDS OPTIC S.A.: Realizacja kamienia milowego w postaci uzyskania certyfikacji systemu zarządzania jakością wyrobu medycznego ISO 13485:2016
10/05/23 08:21  brak uprawnień SDS OPTIC SA (15/2023) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za I kwartał 2023 roku
04/05/23 20:16 SDS OPTIC S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28/04/23 18:32 SDS OPTIC S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023
21/04/23 15:43 SDS OPTIC S.A.: Otrzymanie raportu podsumowującego pierwszy etap badania klinicznego diagnostycznej mikrosondy optycznej inPROBE w HER2-dodatnich oraz HER2-ujemnych nowotworach piersi
20/04/23 10:00  brak uprawnień SDS OPTIC SA (14/2023) Korekta raportu bieżącego nr 13/2023
19/04/23 11:45  brak uprawnień SDS OPTIC SA (13/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
04/04/23 18:09  brak uprawnień SDS OPTIC SA (12/2023) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
31/03/23 11:46 SDS OPTIC S.A.: Końcowe rozliczenie dotacji SME Instrument Horizon2020