info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.19, godz. 20:42
kontakt
SCOPAK

Komunikaty

08/08/19 20:04  brak uprawnień GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki SCO-PAK SA
14:23 SCO-PAK S.A.: Wybór biegłego rewidenta
13:49 SCO-PAK S.A.: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej
13:21 SCO-PAK S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
01/08/19 13:06 SCO-PAK S.A.: Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
27/06/19 12:06 SCO-PAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2019 roku.
11:49 SCO-PAK S.A.: Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2019 roku
24/06/19 13:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SCO-PAK S.A
19/06/19 14:47  brak uprawnień Sco-Pak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
14:42 SCO-PAK S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłosci SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji
28/05/19 07:43 SCO-PAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK S.A.
24/05/19 07:37 SCO-PAK S.A.: SCO-PAK S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/19 17:19 SCO-PAK S.A.: SCO-PAK S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
11/04/19 11:43 SCO-PAK S.A.: Umorzenie postępowania sanacyjnego
29/03/19 08:18 SCO-PAK S.A.: Wypowiedzenie umowy znaczącej