info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 06:27
kontakt
SANWIL

Komunikaty

21/07/20 18:22 SANWIL HOLDING SA: Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów
30/06/20 17:36 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/06/20 13:30 SANWIL HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 26.06.2020 r.
SANWIL HOLDING SA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 26.06.2020 r.
25/06/20 16:43 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
05/06/20 19:21 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
29/05/20 20:19 SANWIL HOLDING SA: I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.
27/05/20 19:41 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
26/05/20 23:02 SANWIL HOLDING SA: Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
21:41 SANWIL HOLDING SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
25/05/20 21:37 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
22/05/20 15:21 SANWIL HOLDING SA: Stanowisko Emitenta w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji Spółki
20/05/20 20:54 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz raportu rocznego
30/04/20 18:08 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.