info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 14:26
kontakt
SAKANA

Komunikaty

30/04/23 19:38 SAKANA S.A.: Otwarcie nowej restauracji w Browarach Warszawskich
22/03/23 14:11  brak uprawnień SAKANA SA (3/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023
14/02/23 15:16  brak uprawnień SAKANA SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 18:59 SAKANA S.A.: Objęcie udziałów w spółce K8 Sp. z o.o. w organizacji
18:33 SAKANA S.A.: Objęcie udziałów w spółce K7 Sp. z o.o. w organizacji
13/01/23 11:08  brak uprawnień SAKANA SA (1/2023) Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023
24/11/22 18:47 SAKANA S.A.: Nabycie udziałów spółki UMI Sp. z o.o.
14/11/22 17:22  brak uprawnień SAKANA SA (12/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
12/08/22 11:46  brak uprawnień SAKANA SA (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
27/06/22 10:46  brak uprawnień SAKANA SA (10/2022) Uchwała ZWZA z sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021 - Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk
20/06/22 16:10  brak uprawnień SAKANA SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku
15:33 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SAKANA SA. w dniu 20 czerwca 2022 r.
01/06/22 18:32  brak uprawnień SAKANA SA (8/2022) Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie podziału zysku (2021) i wypłaty dywidendy ZWZA w dniu 20.06.2022 r.
25/05/22 13:14  brak uprawnień SAKANA SA (7/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Sakana S.A. za rok 2021
13:02  brak uprawnień SAKANA SA (6/2022) Jednostkowy raport roczny 2021