info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 14:10
kontakt
SAKANA

Komunikaty

16/11/20 20:16  brak uprawnień MSZ: Pierwszy dzień Ministerialnej Konferencji na rzecz wolności religii lub przekonań (komunikat)
19:55  brak uprawnień SAKANA SA (20/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
09/11/20 15:18 SAKANA S.A.: Decyzja PFRON nakazująca zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
14:36 SAKANA S.A.: Informacja nt. wpływu koronawirusa na działalność grupy
13:57 SAKANA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
22/10/20 11:58 SAKANA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 15:25  brak uprawnień SAKANA SA (19/2020) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu
30/09/20 14:44 SAKANA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
11/09/20 13:28 SAKANA S.A.: Nabycie udziałów w spółce 3K FOOD Sp. o.o.
27/08/20 19:47  brak uprawnień SAKANA SA (18/2020) Zatwierdzenie przez ZWZA jednolitego tekstu Statutu
19:32  brak uprawnień SAKANA SA (17/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.08.2020
19:13 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r. SAKANA S.A. SAKANA S.A.
18:57 SAKANA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r. SAKANA S.A.
14/08/20 16:49  brak uprawnień SAKANA SA (16/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
31/07/20 17:07  brak uprawnień SAKANA SA (15/2020) Uzupełnienie do Sprawozdania z działalności Emitenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.