info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 04:17
kontakt
S4E

Komunikaty

02/06/21 23:32 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
23:23  brak uprawnień S4E SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
14/05/21 17:22  brak uprawnień S4E SA (7/2021) Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2021 roku
30/04/21 20:19 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ S4E S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 r.
20:08  brak uprawnień S4E SA (6/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
17:15  brak uprawnień S4E SA (5/2021) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A.
02/04/21 13:44 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13:33  brak uprawnień S4E SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ S4E S.A. na 30 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał.
13:22  brak uprawnień S4E SA (3/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19/03/21 17:20  brak uprawnień S4E SA (2/2021) Raport roczny S4E S.A. za 2020 rok.
01/03/21 19:06 S4E S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2020 rok.
26/01/21 12:40  brak uprawnień S4E SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
11/12/20 17:03  brak uprawnień S4E SA (16/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu S4E S.A.
08/12/20 11:21  brak uprawnień S4E SA (15/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.
03/12/20 21:30 S4E S.A.: Wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko partnerowi handlowemu.