info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.20, godz. 23:10
kontakt
RYVU

Komunikaty

10/03/23 11:55 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok / Change of publication date of the annual report for 2022
02/03/23 15:00  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma umowę na przeprowadzenie II fazy badania RVU120 dot. leczenia guzów litych
14:33 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie fazy II badania klinicznego RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi na leczenie guzami litymi / Conclusion of an agreement concerning the operational execution of Phase II of Phase I/II clinical trial of RVU120 in Patients with Relapsed/Refractory Solid Tumors
14/02/23 07:47  brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Ryvu Therapeutics do "akumuluj", cena docelowa 61,7 zł
10/02/23 11:18  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ryvu Therapeutics, cena docelowa 85,1 zł
08/02/23 16:56  brak uprawnień BM mBanku rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla Ryvu od "kupuj" i ceny docelowej 80 zł
06/02/23 17:28 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR / Receipt from a person discharging managerial responsibilities in the Company of a correction to the Article 19 MAR notification
03/02/23 17:09 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
17:02 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from a person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
26/01/23 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Osiągnięcie pierwszego kamienia milowego w ramach umowy licencyjnej z Exelixis Inc. / Achievement of the first milestone under licence agreement with Exelixis Inc.
25/01/23 16:11 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku / Publication dates for periodic reports in 2023
10:51 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company
23/01/23 17:01 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Komunikat KDPW ws. rejestracji akcji serii J w KDPW / Announcement of the NDS on registration of series J shares with the NDS
20/01/23 18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki RYVU THERAPEUTICS S.A.
17:21 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW / Admission and introduction of the series J shares of the Company to trading on the regulated market of the WSE