info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 23:50
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

30/05/23 12:19 ROPCZYCE: Rezygnacja osoby nadzorującej
19/05/23 10:05 ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
09:48 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
07:49 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/23 13:05 ROPCZYCE: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok
09/05/23 12:16  brak uprawnień ZM Ropczyce chcą wypłacić łącznie 2,5 zł dywidendy na akcję za 2022 r.
12:09 ROPCZYCE: Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok
21/04/23 18:08  brak uprawnień ZM Ropczyce liczą na dalszy wzrost sprzedaży, głównie eksportowej
17:35 ROPCZYCE: ROPCZYCE
17:20 ROPCZYCE: ROPCZYCE
10/03/23 13:20 ROPCZYCE: Przyznanie dofinansowania w ramach Programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r."
25/01/23 10:29 ROPCZYCE: Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
01/12/22 11:53 ROPCZYCE: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
21/11/22 11:18 ROPCZYCE: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok
28/10/22 11:53  brak uprawnień ZM Ropczyce chcą wypłacić 1 zł zaliczki na akcję na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.