info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 19:55
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

05/07/24 11:04  brak uprawnień ZM Ropczyce zawarły porozumienie z Bankiem Millennium, spółka dostanie 2,35 mln zł
10:50 ROPCZYCE: Porozumienie z Bankiem Millenium S.A.
28/05/24 13:14 ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
13:05 ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki
09:32 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
27/05/24 15:51 ROPCZYCE: Informacja na temat ilości akcji z prawem do dywidendy oraz wartości dywidendy przypadającej na 1 akcję - uzupełnienie informacji
15:43 ROPCZYCE: Informacja o nabyciu akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego
23/05/24 18:44  brak uprawnień ZM Ropczyce miały w I kw. 9,4 mln zł straty, ale liczą, że rok zakończą pozytywnie
17:52 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/24 17:26 ROPCZYCE: Decyzja o rezygnacji z kontynuacji programu inwestycyjnego w zakresie objętym projektem na który Spółka otrzymała decyzję o wsparciu od Agencji Rozwoju Przemysłu w postaci prawa do zwolnienia z podatku dochodowego
14:40 ROPCZYCE: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2023 rok
14:30 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 maja 2024 r
14:10 ROPCZYCE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2024 roku.
12:31 ROPCZYCE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
15/04/24 22:00 ROPCZYCE: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8.05.2024 r.