info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 18:32
kontakt
ROOFRENOV

Komunikaty

28/06/24 14:46 Roof Renovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2024 r.
14:41  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (12/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/06/24 21:38  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (11/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:36  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (10/2024) Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 r. zmiany Statutu Spółki
26/06/24 14:45 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
13/06/24 15:36 Roof Renovation S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/06/24 19:02 Roof Renovation S.A.: Zawarcie ramowej umowy na serwis dachów
31/05/24 18:52  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r.
18:49 Roof Renovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r.
24/05/24 22:08  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (8/2024) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023
21:59  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (7/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Roof Renovation za rok obrotowy 2023
16:54 Roof Renovation S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opolu
17/05/24 18:32  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
18:29 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych
14/05/24 20:17  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (5/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.