info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 16:10
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

11/11/21 15:58  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (11/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
13/10/21 13:40 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
23/09/21 17:04  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (10/2021) Zawarcie umowy z firmą audytorską
14/09/21 10:38  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (9/2021) Raport okresowy za III kwartał 2020/2021 roku obrotowego
02/09/21 14:13 ROBINSON EUROPE S.A.: Zbycie aktywów o istotnej wartości
19/08/21 13:34 ROBINSON EUROPE S.A.: Podjęcie decyzji po dokonaniu analizy możliwych kierunków rozwoju Spółki
30/06/21 13:02 ROBINSON EUROPE S.A.: Wypłata dywidendy
24/06/21 21:14 ROBINSON EUROPE S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie wniosku o umorzenie subwencji finansowej
14/06/21 14:31  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (8/2021) Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 roku obrotowego
23/04/21 16:36 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
08:49  brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
22/04/21 23:03  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2021) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
23:00  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
22:56  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
22:53  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie