info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.22, godz. 07:58
kontakt
RESBUD

Komunikaty

18/07/19 18:36 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 sierpnia 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 12 August 2019.
17/07/19 14:06 RESBUD SE: Wznowienie obrotu akcjami emitenta. Resumption of trading of issuer's shares.
15/07/19 17:51 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
16:39 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
28/06/19 20:37 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazania raportu rocznego za 2018 rok. Update of the information regarding publishing annual report for 2018
18/06/19 20:41 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu i zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct and end of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019.
14/06/19 16:02 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku, kontynuowanego po przerwie. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019, continued after the break.
06/06/19 20:35 RESBUD SE: Zmiana oficjalnego adresu spółki. Change of company's official address.
31/05/19 21:49 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
21:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019.
29/05/19 20:18 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazania raportu rocznego za 2018 rok. Update of the information regarding the date of publishing annual report for 2018.
27/05/19 21:29 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Update of the information regarding dates of filling periodic financial reports in 2019.
17/05/19 22:05 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku, odbytego po przerwie w dniu 17 maja 2019 roku oraz o wyborze audytora do sprawozdań finansowych w latach 2018 i 2019. / Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019, which was held after the break on 17 May 2019 and about appointment of auditor for financial statements in year 2018 and 2019.
09/05/19 22:40 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 31 maja 2019. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 31 May 2019.
22:18 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019.