info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 09:02
kontakt
REMED

Komunikaty

07/02/24 11:34 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Informacja o rozwiązaniu umowy przez Autoryzowanego Doradcę
15/12/23 16:03 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Upomnienie Emitenta w związku z nieopublikowaniem raportu okresowego
07:46 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS S.A.
22/09/23 11:35 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) Upomnienie Emitenta w związku nieopublikowaniem raportu okresowego
21/09/23 19:24 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki REMEDIS S.A.
09/08/23 19:33 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
27/06/23 20:32 REMEDIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 27.06.2023 r.
20:09 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji
19:56 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad
01/06/23 10:27 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 27.06.2023 r.
REMEDIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 27.06.2023 r.
31/05/23 17:36 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Raport roczny za 2022 r.
25/05/23 17:38 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.
20/05/23 17:30 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2023) Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
12/05/23 15:54 brak uprawnień REMEDIS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.